AAA-en perfekt matchning!

Precis som förra hösten kom Joost van der Horst upp till Sverige och vi bedömde vilka kvaliteter var och en individ saknade mest. Detta system kallas för aAa (Triple A) och går ut på att bedöma vilken av 6 olika kvaliteter en individ behöver tillföras mest av. Man kan enkelt säga att" det kvittar hur höga index eller hur mycket genetic ett djur bär på om det inte har kropp nog att få plats med allt". De olika kategorierna delas upp i 1. Dairy  2. Tall  3. Open  4. Strong  5. Smooth   6. Style.  Kon får en sifferkomb efter vad hon behöver tex 561. Tjurar i hela världen är bedömda efter vad de tillför istället vilket gör att man kan matcha rätt par oavsett ras eller land/företag tjuren kommer från. Vi använder detta som ett kompliment i vårt avelstänk. Framförallt på våra korsningsdjur där det är lätt att matcha 1oo procentiga kombinationer för att få en så hållbar och balanserad avkomma som möjligt.

aAa grundades av Bill Weeks 1950 och detta system används över hela världen.  https://aaaweeks.com/how-does-aaa-work/

All parts of a dairy cow are connected and function together as a unit. aAa® analyzers study the relationship of parts, identify problems of form and function, and ask, “What is the cause of this cow’s problems? What qualities does she bring to a mating, and what qualities does the bull need to bring in order to produce a daughter who is as good as, or better than, her dam?”.  This analysis process is what makes aAa® Animal Analysis different from any other dairy cattle breeding guide or mating program.