227 Agnes av Marsagård!

Efter att 227 Agnes blivit såld till Svenstorp Simmental under elithondjurs auktionen 2015 kunde hon för 1 år sedan återvända till Marsagård när Svenstorp avvecklade sin besättning. Fader är importtjuren Dimas och morfar Steinhar. 227 Agnes har 2 halvsystrar i besättningen och 3 halvbröder har blivit individprövade. Samtliga efter 158 Agnes av Marsagård som fortfarande finns i besättningen. Vid sin sida har 227 Agnes i år en kvigkalv efter Valdez av Åbuen. Hon är nu dräktig med Irländska tjuren Kingston.