383 Hirz av Marsagård!

383 Hirz är framtagen efter en embryospolning på simmental-kvigan 218 Hirz av Marsagård. Under 9 månader bars hon av en vanlig holsteinko som ingick i vår mjölkproduktion. Ett bra sätt att få fram mer värdefulla djur på de vanliga mjölkras-kalvningarna. Fader till 383 Hirz är Steinadler och morfar Vingegaard Crassus.