5675 Frosty av Marsagård

Frosty är vår 3:e avkomma efter den danska semintjuren EBG Pesto PP. Moder är fjärde kalvaren
370 Hirz av Marsagård och morfar Trall av Änga. Frosty hade en korrigerad födelsevikt på 50 kg och verkar ha en god tillväxt.