675 Agnes av Marsagård!

En av våra rekryteringskvigor som ska kalva in i mitten av januari-23. Fader är Ludde av Stegatorp och morfar importtjuren Diamant mmf Loden. Modern 530 Agnes har i år sin andra kalv, även det en kviga, men nu efter Drak PP. 675 Agnes är dräktig med tyska importtjuren Erebor.