772 Cellerina!

Redan vid 49 dagars ålder ser man potencial i denna kviga. Fader är Dumle av Björnahult och Farfar Verner av Landeröd. Som morfar hittar vi Unne av Örnaholm som är en son till Patron av Maltestorp. Även mormorsfar är svensk genom Prince av Marsagård. En kviga som kanske skulle kunna hävda sig på utställning.