9-8222 Mandl PP!

Den Österrikiska mjölksimmental tjuren Mandl PP finns nu på vårt lager. Han är en Homozygotiskt polled son efter Mysterium P med Sven som morfar. Han har positiva siffror för mjölk med +505 kg. Mandl PP har även en komplett profil med höga hälsovärden, god fruktbarhet, utmärkta ben och klövar samt ett index för calving ease på 112. Har han någon svaghet är det att han sänker halterna något i mjölken med fett % -0,14 protein % -0,12.   Mandl PP är bedömd enligt aAa 561. Är du osäker på hur aAa fungerar kan du läsa mer här: https://aaaweeks.com/how-does-aaa-work/. Pris: 200 kr. Beställning görs av
Per 0733-196521