All time high!

Sedan vi startade med mjölkproduktion på Marsagård 2014/15 har avkastningen sakta stigit uppåt. Men 2018 gav ett produktions tapp på ca 1000 kg / ko och år. Före torkan låg avkastningen på 11 300 kg Ecm och var nu i oktober månad åter uppe i 11 447 kg ECM/ ko, vilket är det högsta resultatet hittills. Halterna senaste 12 månaderna ligger på 4,4 % Fett och 3,5 % Protein. I höst har det dock legat på 4,7 % F och 3,6 % P.