Baraboo PP på prövnings station!

I år har vi satt in en tjur på individprövningen i Gunnarp som heter 5411 Baraboo PP av Marsagård. Detta är en son efter den nya tyska importtjuren Heartbreaker som i sin tur är efter Hafke. Moder till Baraboo är Steinhar-dottern 158 Agnes av Marsagård. Hon har nu kalvat 5 ggr. Först en tjurkalv efter Worldwide som är såld för avel i Värmland sedan en kviga efter Dimas som såldes på Elit-hondjurs auktionen i samband med Simmentalföreningens 40-års jubileum på Bollerup 2015. Därefter en tjurkalv vid namn Valentino PP som klarade individprövningen med T 102 och såldes för 75 000 kr på auktionen, fader Vingegaard Crassus. Förra året en kviga efter semintjuren Pepper av Katslösa som vi valt att behålla (dräktig med Gulli av Stustad) och så nu Baraboo PP som är testad Homozygotiskt Polled. Han har en korrigerad födelsevikt på 44 kg och ett Avelsindex på +7. En herre som tar livet med ro och ska förhoppningsvis kunna växa bra under prövningstiden.