Battlecry P av Marsagård

Årets uppsamlingstjur heter 5417 Battlecry P av Marsagård. De hondjur som inte blir inseminerade på stall får innan vidare transport ut på sommarbete träffa Battlecry. Denne gosse är på bilden 15 månader gammal. Fader är semintjuren Ludde av Stegatorp och moder är Loden-dottern 193 Agnes av Marsagård. Han toppar listorna för tjurkalvar födda 2018 med Avelsindex +29 Modersindex 118 Produktionsindex 127 Födelseindex 102.