Bernina ny ko-linje på Marsagård

Årets sommarträff  anordnades av Svenska Simmentalföreningen på Vargön utanför Trollhättan. Efter ett mycket trevligt arrangemang med studiebesök hos familjen Brugg och rundvandring på Koberga var det dags för middag och auktion. Detta resulterade i ett inköp av kvigkalven 108 Bernina av Rönneberg. Uppfödare Stefan Birgersson och Elisabeth Randholm, Rönneberg i Holm. Bernina är en dotter till den prövade tjuren 7409 Tapio av Flundrarp T-106 med Morfar 1105 Tyrone av Storegården T-109.
Man kan säga att Bernina har en mycket säker härstamning med en balanserad BLUP-profil. Här finns tjurar med bra prövningsresultat i alla led, vilket formar Bernina till en bra byggsten i vår avelsbesättning.