Bianca först ut!

226 Bianca stod för säsongens första kalvning! En kvigkalv med Erebor som fader och Worldwide som morfar.