Black Beauty!

BMG Lust Get Lucky-ET är fortfarande en av världens produktionsstarkaste Brown Swiss tjurar. En av Get Luckys döttrar är 480 Lillmari. Hon är nu sinlagd efter sin första laktation. Efter att hon tyvärr kastat i 7:e månaden och inseminerad igen utan uppehåll i produktionen blev avkastningen drygt 18 800 kg ECM i sin första laktation med drygt 12 200 kg ECM mjölk i årssnitt. 480 Lillmaris mor kom från en holstein besättning med genomsnittlig avkastning på 8100 kg ECM så avkastningen har ökat ordentligt på en generation. Lillmari är dräktig med amerikanska Brown Swiss tjuren Holyland Tremendous från Genex Sweden.