Första Primus-dottern!

Första kvigkalven efter förra årets importtjur Primus PP föddes för några dagar sedan. Moder är 1:a kalvaren 543 Hirz av Marsagård. Morfar Alfons av Örnaholm som i sin tur är en son efter den prövade tjuren Ulysses av Fall.