Haertsfeld

Under Svenska Simmentalföreningens resa till tyska Bayern hösten 2018, fick vi vid ett studiebesök hos mjölkbonden Johan Eberl se avkommor efter Fleckvieh-tjuren Haertsfeld. Dessa hade en imponerande avkastning med bla en 6:e kalvare som producerat 18 000 kg mjölk med bra halter i sin senaste laktation. Efter hjälp av vår resledare, den eminente, Georg Brunner lyckades vi få reda på att det fanns en 30-40 doser av Haertsfeld kvar på en seminstation i Tyskland. En del av dessa landade våren 2019 i Marsagårds kvävekärl och nu i vinter har de första 3 kalvarna fötts. 2 Kvigor och 1 tjur. Alla är 50/50 Holstein/Fleckvieh och det ska bli intressant att se deras fortsatta utveckling till framtidens mjölkkor.