Index Calving ease!

De tjeckiska tjurarna på vår sida hade vid nyår följande index för kalvningar i Tjeckien:

Angus:

Rocky +11
Hon Red  +9  (ungtjur)
Halco Red  -1  (ungtjur)

Charolais:

Ceintur PP  +7

Simmental:

Baron PP  +36
Erotic PP  +10
Gaspar PP  +8  (ungtjur)
Dino PP   -1
Celnik PP  -6
Drak PP  -8