Kött på Mjölk!

Vi använder ungefär 50 % köttras insemineringar på våra mjölkkor och målsättningen är att öka det något. Avkommorna når en vikt på 600 kg minst 2 månader före de renrasiga Holstein eller SRB djuren. Kalvarna är starkare när de föds och förmedlar man kalvar är värdet högre.
Men om man använder kött PÅ mjölk går man ytterligare ett steg genom att använda kött SOM mjölk! De mjölksimmental vi har i produktion har en bättre hållbarhet, högre slaktvärde samt en god avkastning. Tjur 5641 på bilden har druckit mjölk på Öjeby-amma i 2,5 månader och sedan enbart fått rundbals ensilage. Han är nu 10 månader gammal. 63 % mjölksimmental 37 % holstein och väger 100-150 kg mer än de traditionella mjölkras tjurarna. Fader är Erbhof som har en tripple aAa kombination med 513, vilket ger bra djup och styrka men även produktion i avkommorna.