Kiwi Cross

På en del av mjölkbesättning använder vi oss av vårt egna korsningsprogram Per-Cross, vilket innebär att man i princip matchar varje individ med den tjur som tillför mest, oavsett ras. En del av dessa avkommor blir såkallade Kiwi Cross. Detta är en korsning bestående av Holstein och Jersey. På Nya Zeeland har men avlat på denna kombinationen i över hundra år. Man har där länge haft focus på mjölk med hög kvalitet. Här får man en ko med höga halter men även pigga kalvar och väldigt fodereffektiva djur. Av alla mjölkkor på Nya Zeeland är hela 47,8 % Kiwi Cows. I regionen Marlborough / Canterbury är hela 52,9 % av mjölkdjuren Kiwi Cross, alltså mer än varannan. Hela 1 miljon 478 tusen Kiwi Cows är med i den Nya Zeeländska ko-kontrollen. I början av 2000-talet började man även tappa Kiwi Cross Bulls och 2005 började doser efter dessa komma ut på marknaden. Här på Marsagård har vi använt en Kiwi Bull från USA vid namn Marcelo-ur http://genex.crinet.com/dairy/index.php?action=DETAIL&code=1JE01077&lang=&Breed=JE . En tjur som består av 75 % Jersey och 25 % Holstein. På bilden ovan ser vi 307 Karola som är vår första Kiwi Cow. Hon ligger runt 10 000 kg ECM med halterna 5,7 % Fett och 4,2 % Protein. På senaste kontrollen som var näst sista före sinläggning mjölkade hon drygt 20 kg ECM med halterna 8,3 % Fett och 4,8 % Protein. Hon består av 62,5 % Jersey o 37,5 % Holstein. Karola har tidigare fått en kviga med amerikanska Holstein tjuren Princeton och är nu dräktig med Caruba P. Båda dessa är Holsteintjurar med enormt mycket mjölk i avkommorna vilket i kombination med de redan höga halterna förhoppningsvis ska ge många kg ECM framöver.

(Källa Kiwi Cross: NZ DAIRY STATISTICS 2017-1018)