Liten ras på Marsagård!

Vad ni säkert redan vet är att Jersey kon härstammar från ön Jersey men vad ni kanske inte vet är att denna mjölkras före år 1789 användes som hemgift vid äktenskap mellan öarna Jersey och Guernsey. Men år 1789 förbjöds import av utländsk boskap enligt lag till ön Jersey för att upprättahålla rasens renhet, export var däremot okej. Rasen var isolerad från utländskt inslag i över 200 år. I Juli 2008 tog delstaten Jersey det historiska steget att upphöra med importförbudet och tillåta import av tjursperma från alla nötkreatursraser. Under många decennier höll var och en av de 12 församlingarna på Jersey boskapsutställningar på våren, sommaren och hösten. Numer hålls endast 2 utställningar per år, där 5-6 av de återstående 23 besättningarna tävlar mot varandra. Jerseykon har höga halter av fett och protein i mjölken. Den utgör mindre än 1% av mjölkkorna i Sverige. På Marsagård har vi idag fördubblat antalet individer från 1 till 2 st. Precis som i övriga Sverige utgör nr 728 1% utav mjölkbesättningen. Fader till den lilla kvigkalven, som är född på en bädd av torv, är Vj Domino och Morfar Vj Svick.