Mandl PP- dotter!

Denna kvigkalv ur ko-linjen Sigun är en utav de första döttrarna efter semintjuren Mandl PP. En mjölksimmental-tjur som nedärvet lätta kalvningar, god fertilitet samt felfri exteriör. Han ger även +423 kg mjölk.  Morfar till lilla Sigun på bilden är Midwest och MMF är Waldbrand, samtliga mjölksimmental. Modern 615 Sigun har en 305dagars produktion på 9544 kg mjölk med fett 4,40% och Protein 3,65%. På första bilden nedan kalvens morfarsmor  Eva som under sina 6 laktationer i genomsnitt mjölkat 9787 kg mjölk med fett 4,74% och protein 3,49%. På andra bilden kalvens farmor (Mandl PPs mor). Kontakta oss om ni är intresserade av att använda Mandl PP ni också.