Mera brown swiss!

I Sverige öker nu antalet Brown Swiss i en rasande takt efter de sista kalvningarna på Marsagård! En fantastisk mjölkras som man inte kan göra annat än att verkligen fatta tycke för. En ras från alperna som anpassar sig efter klimat och utfodring på ett helt annat vis än våra vanligaste mjölkraser samt utmärker sig med sin tillgivenhet. Produktionsmässigt har de lyckats slå sig in i vår besättning trots den stenhårda konkurrens som råder bland mjölkdjuren på Marsagård. På bilderna ser ni en dotter efter Tonka med den världsberömda och högproducerande Get Lucky som morfar.