Mirandas uppståndelse!

Under 2 månader var Miranda-linjen utdöd på Marsagård. Detta efter att 536 Miranda lämnat gården. Något sorgligt eftersom vi haft ett flertal lyckade tjurar på individprövningen efter dem. Bland annat semintjuren Spartacus. Men tack vare att korsningskvigan 608 (sim/BSW) bar på ett renrasigt simmental-embryo efter 196 Miranda, som lämnat gården för många år sedan, kunde plötsligt ko-linjen återuppstå. Denna lilla Miranda har härstamningen Steinadler ¤ Garincha.