Mjölk: Fransk Röd Holstein!

Första kvigkalven efter den franska tjuren Orn RF PP är nu född. Moder 449 Greta är dotter till tyska Fageno-sonen Francis och har varit en av våra högst producerande 1:a kalvare detta året. FF :Born P RC och MMF : Fidelity . 715 Greta kommer nu att testas genomiskt samt för hornstatus i Tyskland.