Pesto PP!

På bilden ser vi en kviga efter EBG Pesto PP. Hon är född på våren 2023 och hade en korrigerad födelsevikt på 42 kg. Morfar till kvigan är Grinaltas Excel från Kanada. EBG  Pesto PP är den semintjuren vi har inseminerat flitigast med under 2023.