Presentation 1182 Dallas!

Denna snart 13 månader gamla tjurkalv är son till den prövade tjuren Tyrone av Storegården. Ko-linje är Doris och morfar Opus av Esered. Dallas födelsevikt var 48 kg och 200d-vikt 338 kg. Han har ett Avelsindex på +10 samt födelseindex på 107 enligt senaste körningen 1 mars. Ett index på 117 för tillväxt-total gör också att framtiden för Dallas ser lovande ut! Kortet är från sommarbetet vid ca 6 månaders ålder.