Robinson P-Ny import!

9-8228 Robinson P är ny importtjur från Frankrike. Fader är franska tjuren Nirvana P och moder Larosa efter Bastion. Robinson P ses som en tjur med anlag för låga födelsevikter långt bak i släkten. Både tjuren självt och båda föräldrarna har en F-vikt på 43 kg. Robinson P är heterozygot Polled och passar till både renras och korsning med mjölk. Han är testad fri från Ataxi och Rp1.
Pris: 250 kr