Rocky- Black Angus!

Angus-tjuren Rocky är ett bra alternativ även för dig som har mjölkbesättning och vill inseminera en del av din besättning med kött. Detta är en väl beprövad tjur som föddes 2008 och har bra siffror för födslar, Calving Ease +11 i Tjeckien. Rockys födelsevikt var 41 kg  210d-vikt 369 kg och 365d-vikt 686 kg på teststation. Korshöjden vid 365 dagars ålder var 133 cm. Detta gör honom intressant sett till både storlek, muskelatur och tillväxt i kombination med lätta kalvningar! Rocky är exteriörbedömd med en exteriör Helhet 80 p.
Fader är Tegro och morfar Enduro, båda individprövade tjurar.
Pris 99:-