Simmental: Elliot, en av årets kalvar!

5606 Elliot av Marsagård är son till tjuren Ceasar PP. Moder är 226 Bianca som i sin tur är efter Canadensiska tjuren Worldwide. MMF S Ronni Danmark. Elliot är född 18 Januari och hade en korrigerad födelsevikt på 48 kg.