Trefärgad tvåras-korsning!

637 Palla är den annorlunda kvigan med de röda öronen och det pandafärgade ansiktet! Fader är mjölksimmental tjuren Wendlinger, som även är far till en utav våra högst avkastande mjölkkor. Moder är holsteinkon 775 Palla. Hon kom hit som kalv från Järnvirke när vi startade med mjölk och var kvar i 9 år. 637 Palla är dräktig med Mjölksimmental tjuren Maui PP.