Uppdaterade vikter!

Under fliken Till Salu är nu korrigerade 200d-vikter på de äldsta tjurkalvarna inlagda. De yngre kalvarna kommer vägas i oktober.