Vinterpromenad!

Lite extra hjälp vid flytt av kalvar är alltid välkommet. Vissa kalvar är snabba, andra är det inte. Denna kviga efter Gonzales Red tillhör den senare kategorin!