Beef Shorthorn

Ko: 600-700 kg       Tjur: 1000-1200 kg   Födelsevikt: knappt 40 kg 
  Färgerna röd och vit, röd, vit och roan.                                              
Rasen kommer ursprungligen från England och Skottland. Finns registrerad från 1820. Var från början en combiras men blev 1959 en egen ras 1958, uppdelad på Beef och Dairy Shorthorn. Det finns ca 1500 registrerade hondjur i UK. De är mycket effektiva foderomvandlare.