Hereford

Hereford är en Brittisk ras från Herefordshire i England. År 2023 fanns över 7 miljoner registrerade individer i 62 olika länder. Hereford har oftast ett väldigt behagligt lynne och kan beta fattiga marker där andra raser har svårt att hålla hull. De har ett väl marmorerat och smakligt kött.Vanligast som polled men finns också hornade .