Wagyu

Ko: 450-560 kg       Tjur: upp till 950 kg    Födelsevikt: 25-30 kg
Många experter anser att detta är den ras som har världens bästa kött. Det är känt för marmoreringsegenskaperna samt kvalitet och betingar därför ett högt pris på marknaden. Från flera områden i Japan levereras köttet med områdesnamn där kanske Kobebiff från området Kobe är den mest kända. Wagyus genetiska uppbyggnad ger ett kött som innehåller en högre procenthalt av Omega3 och Omega6- fettsyror än vanligt nötkött. Wagyu är egentligen ett samlingsnamn för alla köttdjur i Japan där Wa- står för Japan och -gyu står för ko, alltså Japansk ko. Dess genetiska ursprung kan spåras 35 000 år tillbaka och från början användes de som dragdjur i jordbruket och avlades för fysisk uthållighet. I Japan är de numera uppdelade i raserna Japanese Black, Japanese Brown, Japanese Polled och Japanese Shorthorn.