SIMMENTAL

 
Simmentalen
 
Det började med att Per köpte sin första renrasiga Simmental ko 1999. Sedan köptes det in nåt nytt djur då och då. Och 2005 tog Per över sina föräldrars gård och 2006 byggde han ett nytt stall för simmentalen. Det nya stallet skulle hysa 30 kor med kalv samt rekrytering. Och målet har alltid varit en avelsbesättning.
I nuläget har vi ca 34 st Simmental kor. Vi beräknar dock att få några extra kalvar genom vårt embryoprogram. Vi säljer i princip alla våra Simmental kalvar till liv, som nya avelstjurar och avelskvigor. Vi sätter varje år in 1 eller 2 tjurkalvar på köttrasprövningen i Hörby. Brukar sälja års kviga eller embryon på föreningens elitauktion. Utställningar är höjd punkterna under året och Elmia och Mila är dom som finns.
 
Man kan säga att just Simmental biten är ”Kärnan” i vår verksamhet och det är runt detta allt kretsar.