1 kubik Holstein!

791 Palla blir denna helgen 9 år. Hon är en av de kor som har varit med från starten av vår resa med mjölkproduktion. Palla köptes in som kviga från Karl-Erik Stensson Tvååker 2013 och var endast dryga månaden när vi hämtade henne. Kon har härstamningen Far: vh Bostrup Morfar: Järnvirke ET. Hon är en mycket stor och mäktig ko av den typ vi gillar. Medelavkastningen har varit 11 630 kg ECM med fett 4,8% protein 3,7%. Hon har en mjölkande dotter efter Frit rc och en kviga efter Hedge PP, båda genomiskt testade i Tyskland för RZG. Exteriört är 791 Palla bedömd Kropp 86 Ben 86 Juver 83 Helhet85. Just nu är Palla sinlagd och kalvar igen i mitten av juni med holstein-tjuren Peak Playback-ET. Utlåtande av John Lyngö Genex:
Playback kommer från Aurora Ridge Dairy en besättning som expanderat från 65 till 2250 kor samtliga registrerade holstein. När genomtestning kom började man testa alla hondjur och spola de allra bästa. Detta tillsammans med management på hög nivå har lett till att de har över 15500 kg mjölk per ko med under 100000 i celler. Bland de djur som upptäcktes via genomtest var Playbacks mormor Aurora Delta 16891 (Delta-Saloon-Beacon) som spolades intensivt som kviga. Hon har sedan blivit EX91 och fått en bästa laktation på 15500 mjölk med 4,7% fett. Hennes stammoder var Hosking Blackstar Loni VG87 GMD DOM en tjurmoder som kom till Aurora i samband med expansionen. Playback ger de egenskaper som passar i modern mjölkproduktion. Stark produktion med positiva halter 1448 mjölk och 126 CFP kombinerat med med hållbarhet i toppklass +6,6 månader. Detta grundas i utmärkt fruktsamhet 1,1 och juverhälsa (2,60 celler och 108 mastit). Trevlig typ med balans mellan mjölktyp och styrka, bra kors, utomordentliga ben och starkt juver med lite bredare spenplacering och en lite längre spene. Utmärkt till robotmjölkning.