Vi som är Marsagård heter Per och Charlotte med barnen  Hilma och Carla Agrell. Vi har en avelsbesättning med Simmentalkor, mjölkkor, ungdjur samt uppfödning av ungnöt till slakt. Vår djurproduktion är belägen i Tvååker, men vår vall och betes produktion är utspridda runt omkring oss.
 
I gårdens ägo finns 56 hektar. Vi arrenderar, sköter och bytar även mark med andra bönder. Totalt uppgår Åker arealen i ca 100 hektar, sen betar vi ca 74 hektar.
 
Vi kör allt grovfoder i rundbalar. I princip bara ensilage, och lite helsäd.
All spannmål köps in vid avlastning, och lagras i vårat lager på kvarnen.

Vi är inte som alla andra