9-8199 Vialo PP

Homozygotiskt polled tjur från Schweitz som nedärver höga halter samt låga celltal i sina döttrar. På bilden Vialo PPs moder BS Vujo P Viala P.   Pris: 250 kr