3-års jubileum!

I dag är det exakt 3 år sedan vi fick hem våra mjölkkor.- Hade tjuvstartat med några inkalvade kvigor som gick på djupströbädden, men så här dagarna före jul anlände resten av korna. Mycket tack vare våra sandbås lärde sig dessa 2 uppbundna besättningar omgående hur man använde ett liggbås. Det har varit väldigt mycket arbete men i övrigt fantastiskt kul att även ha mjölkkor upptill Simmental besättningen. Första året snittade dessa kor drygt 10 000 kg ECM mjölk för att andra året snitta drygt 11 000 kg ECM. Detta tycker vi är en lagom nivå både ekonomiskt och med tanke på kornas välbefinnande. Ända sedan starten har vi gallrat hårt bland djuren för att succesivt höja kvaliten. Låg produktion eller andra större fel insemineras ej, kor med låga halter i mjölken kan få bli inseminerade med jersey om de mjölkar riktigt mycket annars köttras. Kor som måste verkas blir i undantagsfall inseminerade med köttras eller helst inte alls. Med tiden slaktdjur.