438 Dora

En av årets dräktiga mjölkraskvigor är holstein-kvigan 438 Dora. Hon är dotter till den amerikanska tjuren. S-S-I 1stClass FEDERAL. På modersidan hittar vi 486 Dora som köptes in från Mats Jonsson, Nyhem Asige när vi startade med mjölkkor. Morfar till 438 är danska tjuren D Grove. Dora ska kalva i början av november med simmentaltjuren Spartacus av Marsagård.