5675 Frosty av Marsagård!

Frosty är en son till simmental tjuren Egebjerggårds Pesto PP, en utav de importtjurar vi säljer. Morfar är svenska semintjuren Trall av Änga MMF Hugin av Esered. Frosty har gått som uppsamlingstjur i sommar med en del av de hondjur som blivit inseminerade före betessläpp. Han har en korrigerad födelsevikt på 50 kg, 200d-vikt 326 kg samt 365d-vikt 639 kg. Hornstatus PS (testad heterozygotiskt polled med scurres). Frosty blir 2 år 25/1-24 och är till försäljning.