596 Agnes!

Vår förstakalvare 596 Agnes av Marsagård ska snart avvänja sin första kalv, en polled kviga efter tjuren Vitamin. Fader till 596 Agnes är tyska tjuren Diamant PP. Hon ska kalva andra gången runt jul och är nu dräktig med Erebor PP.