596 Agnes av Marsagård!

596 Agnes är en av de kvigor som föddes våren 2020. Hennes far är tyska tjuren Diamant och modern 158 Agnes är dotter till Steinhar, också han semintjur från tyskland. 158 Agnes är också mor till den prövade tjuren Valentino PP av Marsagård. Simmentaldjuren på Marsagård är inne i, vad man i landslags sammanhang hade kallat, en generationsväxling. 596 Agnes är förhoppningsvis en av våra kommande stjärnor i besättningen.