614 Sköna

614 Sköna är en högdräktig mjölksimmental-kviga efter tjuren Midwest. 
Mor är 357 Sköna som på 3 laktationer i genomsnitt mjölkat 12 330 kg ECM 4,3% Fett 3,5% Protein. Livstidsproduktion efter 3 laktationer 37 267 kg ECM. Morfar till 614 Sköna är Mjölksimmental-tjuren Wendlinger. 614 är dräktig med GS Weser även detta en mjölksimmental vars mor på 9 år och 9 månader mjölkat i snitt 10301 kg.