7-2085 Halentin P!

Mjölktjuren Halentin P fortsätter ligga i topp både vad det gäller produktion, överlevnad, lätta kalvningar med mera. Lägg därtill att han utöver detta ger ett mycket bra slaktutbyte på sina avkommor samt är en utav de bättre tjurarna vad det gäller fötter och ben. Halentin P är heterozygot hornlös och nedärver därmed 50% pollade kalvar på kor med hornanlag. Helt enkelt en utav de mest lönsamma tjurarna du kan använda i din besättning oavsett ras. Modern Pia P har i sin första laktation mjölkat 10671 kg, vilket lovar gott eftersom mjölksimmental nästan alltid producerar mer ju äldre de blir och håller länge gör de!  Pris på denna mjölksimmental är 195kr.