A star is born!

Säsongens andra simmentalkalv blev även det en kviga. Denna gången var det förstakalvaren 596 Agnes av Marsagård som nedkom med en kvigkalv efter tjuren Vitamin. Morfar är Diamant PP och MMF Steinhar. Mormor är inte bara mor till 596 Agnes utan även till den prövade tjuren Valentino PP av Marsagård och årets prövningskandidat Emerson PP av Marsagård.