Besök på Landskuet!

När Landskuet i Herning åter gick av stapeln med ca 2500 djur av olika art och ras var vi på plats. Av de tjurar som finns doser från på vår hemsida var det presenterat avkommor efter Pesto PP, Gaspar PP samt Lykke Iceman P. Nästa år hoppas vi kunna se avkommor även i andra raser och inte bara simmental. Men vi kommer presentera resultatet tjur för tjur och börjar med Lykke Iceman där det fanns en enda avkomma. Detta var en 1224 kg tung och 8 år gammal ko med kalv. Morfar var Dirnanean Jacob. Pilegård Mette som ägs av Erik Olsen blev bedömd med 24 poäng och utsedd till bäst i rasen.  På bilden ovan de utmärkelser Mette belönades med och en skymt av hennes bakparti samt kalv och på bilden nedan ett kort från sidan.Pilegrd Mettejpg