Ceintur PP!

Charolaistjuren Ceintur PP är en embryo-import från Frankrike som är individtestad på station i Tjeckien. Fader är Hector SC P och morfar Virgil SC P. Ceintur PP har en födelsevikt på 47 kg 210d-vikt på 372 kg och 365d-vikt på 658 kg. Den dagliga tillväxten på station var 1750 gram/dag och korshöjd vid 365 dar 138 cm. Exteriör helhet 84 p. Ceintur är testad fri från Ataxi i Tjeckien och kommer även genomtestas här i Sverige under hösten. I Tjeckien har det hittills fötts 60 kalvar i 11 olika besättningar varav 59 st är vägda, vilket resulterat i ett index för calving ease +8. Ceintur har även 4 st inkalvade döttrar. En relativt säker tjur som ger polled avkommor med bra tillväxt. Klicka ett par gånger på bilden för att se all info. Pris 250 kr/dos