Charolais-kviga!

901 Thuliens av Marsagård är drygt 6 månader gammal. Fader är Ceintur PP och morfar Maxxon av Ekeröd. Korrigerad födelsevikt 39 kg och 200d-vikt 368 kg. Kanske kan detta vara en kandidat till Elmia i höst.