Farah PP-Ny import!

Farah Leznicky PP är en individtestad simmentaltjur från Tjeckien. Fader är Campari PP och morfar Zentrum P.  Födelsevikt: 49 kg,  120d-vikt: 245 kg,  210d-vikt: 424 kg,  365d-vikt: 711 kg. Korshöjd vid 365d: 142 cm  och Exteriör helhet: 90 poäng.     Farah Leznicky PP är född den 10 december 2019 och har i nuläget fått 31 avkommor i 4 olika Tjeckiska besättningar varav 30 st är vägda. Index för calving ease ligger strax under genomsnittet och han rekommenderas därför till inseminering av kor. 
Farah PPs mor Karla Leznicka PP som själv har en födelsevikt på 42 kg, 210d-vikt: 363 kg  och 365d-vikt 517 kg är också moder till tjuren Erotic PP som vi importerade förra året. 
För önskad leverans i februari-mars görs beställning senast 31 januari. Pris: 350 kr/dos